Anna Mo Andreassen om Friluftsliv: Vill vest

Jeg husker det som om det var i går da jeg satt hjemme, forvir­ra som få, og ikke skjønte hvilken folke­høgskole jeg burde velge. At mitt valg til slutt lan­det på Bøm­lo Folke­høgskule, og lin­ja Friluft­sliv: Vill vest, er jeg evig takknem­lig for! Hva fris­ter vel ikke mer enn å ha vest­land­sna­turen som sitt klasserom i ett år? Også klas­se­tur til Sør-Afri­ka da!!!

På grunn av mange anbe­falinger fra tidligere elever, skal jeg innrømme at for­vent­nin­gene var noe høye da jeg ankom denne vakre, ukjente øya i august. Men det tok ikke lang tid før både skolen, de ansat­te, naturen, mine medelever og alle aktiviteter vi gjorde i klassen ikke bare inn­frid­de, men gikk over alle mine forventninger!

Allerede den første uka dro vi på kajakk­tur, og vi lærte oss kam­er­a­tred­ning. Det gikk sjeldent en dag uten at vi lærte noe nytt eller fikk prøve noe vi aldri hadde prøvd før. Vi dro blant annet på isbre­van­dring over Fol­ge­fon­na, rap­pellerte fra bru, tok brat­tko­rt og lærte oss både ute – og innendørskla­tring, og vi fikk prøve oss på surf­ing! Å ha en så vari­ert skole­hverdag var nok det beste av alt.

At man tilbringer så mye tid med hveran­dre gjen­nom året, på både godt og vondt i trange telt, gjør at klassen blir veldig sam­men­spleisa. Vi over­nat­ta både flere net­ter i telt, under åpen him­mel, i hengekøye, i snøhule, i koselige hyt­ter og ikke minst i små telt på safari i Sør-Afri­ka. Det var nok under denne fan­tastiske lin­je­turen at vi virke­lig ble godt kjent. Å hoppe ver­dens høyeste strikkhopp fra bru med en heiende klasse i bak­grun­nen, dra på juvvan­dring og å hilse på nesten alle Afrikas dyr på nært hold, er noen få eksem­pler på hva man opplever sam­men på de tre even­tyrlige ukene i Sør-Afrika.

Jeg mis­un­ner dere alle som har dette året foran dere, jeg skulle gjerne ha gått et år til!

Hilsen Anna Mo Andreassen, elev 2017/2018

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs