Linnea-Myrvold-Bergqvist-Bømlo-Folkehøgskule

Linnea om Fokus Latin-Amerika

Å være elev ved Latin Ameri­ka-lin­jen på Bøm­lo Folke­høgskole er litt av en opplevelse. Skolen server­er et under­vis­ning­sop­p­legg du selv er delak­tig i å bestemme hvor­dan skal være, og du slip­per å måtte svare til strenge videregående-krav. De første måne­dene bruk­te vi under­vis­ningstimene til å for­berede oss til lin­je­turen vår.

Da vi ankom fly­plassen i Ecuador trodde vi at vi hadde lært alt, men er det en ting jeg sit­ter igjen med etter et år på Bøm­lo Folke­høgskole og en måned i Ecuador, er det at uansett hva du tror skal skje, vil opplevelsen aldri stå til for­vent­nin­gene du hadde før du reiste. Vi svevde høyt over tåkesko­gen i zipline, vi svingte oss i lian­er ut i en elv i Ama­zonas og vi danset sal­sa til deilige latinske ryt­mer til føt­tene våre verket.

Det føltes uvirke­lig fra et klasserom på Bøm­lo i sep­tem­ber, men i desem­ber hadde vi alt­så opplevd dette, og jeg hadde aldri trodd at det var akku­rat sånn, min opplevelse skulle bli. Reisen du gjør, vil berike livet ditt på flere måter enn du trodde var mulig, den er helt unik. Det er bare du og din klasse som vil oppleve akku­rat det dere gjør. Du vil bli utfor­dret, både fysisk og psykisk, og du vil føle deg sterkere enn noen gang, klar til å sette ditt merke på hvor­dan din og vår fremtid skal se ut.

Er du lei av en A4-hverdag og vil oppleve noe nytt? Bøm­lo Folke­høgskole ga meg akku­rat det jeg trengte. En ny start, nye ven­ner og det var aldri en dag som var lik en annen.

Hilsen Lin­nea Myr­vold  Bergqvist, elev 2015/2016

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs