Laurits om Friluftsliv Sør-Afrika

"For et år! For en skole! For noen opplevelser! Viss du leter etter en linje med et bredt spekter av aktiviteter, så er du kommet riktig. Kajakktur i solnedgang på Bømlo, rafting i Zambezi River, skikjøring i snøfylte anlegg i Røldal og surfing på noen av Sør-Afrikas beste surfeplasser er bare noen av de uforglemmelige øyeblikkene fra dette året.

“For et år! For en skole! For noen opplevelser! Viss du leter etter en lin­je med et bredt spek­ter av aktiviteter, så er du kom­met rik­tig. Kajakk­tur i solnedgang på Bøm­lo, raft­ing i Zam­bezi Riv­er, skikjøring i snø­fylte anlegg i Røl­dal og surf­ing på noen av Sør-Afrikas beste sur­fe­plass­er er bare noen av de ufor­glem­melige øye­b­likkene fra dette året.

Da jeg så etter folke­høyskole var det to ting jeg var på utkikk etter. Det skulle være på Vest­landet; en del av lan­det jeg ikke kjente fra før, og jeg ville ha en lin­je fylt med forskjel­lige aktiviteter. Etter litt let­ing fant jeg ut at Bøm­lo ville være per­fekt for meg. Nydelig kyst­natur, et innhold­srikt årspro­gram og det som så ut som fan­tastiske tur­er var det jeg så fram til. Og det innfridde!

Noe av det som har over­ras­ket meg mest i etter­tid er at like mye som de store opplevelsene, så er det de små tin­gene i hverda­gen jeg husker. Muligheten til å alltid ha folk i nærheten som er klare til å finne på noe, fri­het til å gjøre hva du vil med etter­mid­da­gen og kvelden din. Og ikke minst alle de mor­somme og inter­es­sante folkene jeg ble kjent med dette året.

Det bitre nå er at når jeg leser årspro­gram­met og turbeskriv­elsene for neste år så ser det bare enda bedre ut enn da jeg gikk der…

Hilsen fra en mis­un­nelig x‑elev Lau­rits Buttingsrud, elev 2015/2016

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs