Jenny om Fokus Afrika

En av mange flotte ting ved Bøm­lo Folke­høgskule er arrange­mentene vi står for. Freds­fes­ti­val, revyuke og en fam­i­liedag og mat­fes­ti­val for å sam­le inn penger til forskjel­lige pros­jek­ter og turer.

På fam­i­lieda­gen og mat­fes­ti­valen kom­mer det masse folk og du som elev arran­ger­er det hele. Alle job­ber sam­men om dette og elevene deltar på selve fes­ti­valen med ansik­ts­ma­l­ing, mat­lag­ing, lek­er og fan­tastisk stemning.

Og før du vet ordet av det sit­ter du på bussen mot Fles­land klar for avreise. Lin­je­turen vår viste oss det ekte Afri­ka, og vi fikk se både de gode og vonde sidene av Kenya, Ugan­da og Tan­za­nia. Vi møtte alt fra barn i lek på vei hjem fra skolen og de som levde i fat­tig­dom i slum­men. Det var både vok­sne men­nesker med gode job­ber, og rusa vok­sne som lå utslått i var­men. Vi bodde hos 3 ulike stammer

og fikk oppleve deres kul­tur, lev­emåte og tradis­jon­er. Vi fikk også gle­den av å oppleve strikkhop­ping, raft­ing, og safari. Men det som kan­skje var best med turen var alle de tette og ekte vennskapene som opp­stod. Det var noe spe­sielt med det å reise langt og oppleve så mye med noen. Vi ble knyt­tet så tett og delte så mye sam­men, sam­tidig som vi på godt og vondt lærte å respek­tere hveran­dre og tåle at folk er ulike.

Jen­ny Dahl Brønd­bo, elev 2014/2015

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs