Jenny-Dahl-Brøndbo-Bømlo-Folkehøgskule

Jenny om Fokus Afrika

En av mange flotte ting ved Bømlo Folke­høg­skule er arran­ge­men­tene vi står for. Freds­fes­tival, revyuke og en fami­liedag og matfes­tival for å samle inn penger til forskjel­lige prosjekter og turer.

På fami­lie­dagen og matfes­ti­valen kommer det masse folk og du som elev arran­gerer det hele. Alle jobber sammen om dette og elevene deltar på selve festi­valen med ansikts­ma­ling, matla­ging, leker og fantas­tisk stemning.

Og før du vet ordet av det sitter du på bussen mot Fles­land klar for avreise. Linje­turen vår viste oss det ekte Afrika, og vi fikk se både de gode og vonde sidene av Kenya, Uganda og Tanzania. Vi møtte alt fra barn i lek på vei hjem fra skolen og de som levde i fattigdom i slummen. Det var både voksne mennesker med gode jobber, og rusa voksne som lå utslått i varmen. Vi bodde hos 3 ulike stammer

og fikk oppleve deres kultur, leve­måte og tradi­sjoner. Vi fikk også gleden av å oppleve strikk­hop­ping, rafting, og safari. Men det som kanskje var best med turen var alle de tette og ekte venn­ska­pene som oppstod. Det var noe spesielt med det å reise langt og oppleve så mye med noen. Vi ble knyttet så tett og delte så mye sammen, samtidig som vi på godt og vondt lærte å respek­tere hver­andre og tåle at folk er ulike.

Jenny Dahl Brøndbo, elev 2014/2015

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs