Helsing frå Mohsen i Gaza

På 17. mai fekk vi ei hyggeleg helsing frå Gaza.

På 17. mai fekk vi ei hygge­leg hels­ing frå Gaza.

I hope this email finds you well. It has been a long time since communicated.

As you know, last year was not easy with the 51 days war against Gaza and recon­struc­tion has not start­ed yet although the war has end­ed for more than nine months.

Today we cel­e­brat­ed with our Nor­we­gians friends the con­sti­tu­tion day which con­tin­ued to rep­re­sent the deep­est rela­tion­ship between Nor­we­gians and Palestinians.

I thought to share this with you and to con­grat­u­late you and the Nor­we­gians peo­ple on this spe­cial day.

Best, Mohsen

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs