Reisebrev fra Sør-Afrika

I starten av november hadde friluftsliv klassen ved Bømlo folkehøyskole en treukerstur til Afrika.

Reis­eskildring av Hed­da, Mar­i­on og Julie

I starten av novem­ber hadde friluft­sliv klassen ved Bøm­lo folke­høyskole en treuk­er­stur til Afri­ka. Turen gikk til Zim­bab­we, Botswana og Sør-Afri­ka. Disse tre ukene besto av flere ulike aktiviteter alt fra strikkhopp til sightseeing.

Første delen av turen var vi i Zim­bab­we og Botswana. Deretter dro vi til Sør-Afri­ka, og det var her vi tilbrak­te mest tid. Sør-Afri­ka er ett land som tidligere var preget av kraftig apartheid. Selv om apartheid er oppløst, kunne vi likev­el se etter­virkninger. Vi lærte mye his­to­rie og kul­turelle tradis­jon­er når vi gikk «Walk og Free­dom» og avs­lut­tet med å dra til Robben Island, der vi fikk ett innblikk i Sør-Afri­ka for bare 30 år siden.

Cape Town er kjent for det karak­ter­is­tiske fjel­let Table Moun­tain og deres karak­ter­is­tiske infra­struk­tur. Vi har sett mye natur, alt fra savan­nen på safari i Botswana til kuperte ter­renget på Kapp det gode håp. Dyre­liv­et var ikke det vi var vant til. Alt fra løver, giraf­fer og ele­fan­ter på safari. Til bavian­er og ele­fan­ter i gatene, og ville struts, bavian­er og skil­pad­der ved kapp det gode håp. I til­legg besøk­te vi en pingvin koloni som besto av ville pingvin­er noe vi ikke trud­de var mulig å se i Afrika.

Vi besøk­te en av de mest fat­tige slu­mom­rå­dene rett uten­for Cape Town. Slu­mom­rådet kalles en town­ship, og lands­byen bestod av rundt 8.000 innbyg­gere, 8 vannkran­er og ett fåtall toalet­ter på del­ing. Slu­mom­rå­dene har ingen san­itæran­legg. Dette gjorde veldig inntrykk på mange av oss. Vi så en helt annen ver­den som ikke pas­set inn med resten av Cape Town vi hadde opplevd. Vi fikk virke­lig sett kon­trastene innen­for byen mel­lom fat­tig og rik i byen.

Turen har levd opp til for­vent­nin­gene. Strikkhopp, raft­ing, rap­pel­ler­ing, grot­te­van­dring, gikk på Table Moun­tain, så Vic­to­ria Falls, hop­pet i Gorge swing, sur­fet, ride­tur på stran­den, haidykking og spist mye spen­nende mat.

Disse tre ukene ga mange nye inntrykk på både godt og litt vondt som vi sent vil glemme.

Hilsen Hed­da, Mar­i­on og Julie

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs