Bendik Espenes om Friluftsliv — Sør-Afrika

Mitt fantastiske år på Friluftslivlinja på Bømlo Folkehøgskule!

Mitt fan­tastiske år på Friluft­slivlin­ja på Bøm­lo Folkehøgskule!

Før man beg­yn­ner et folke­høgskoleår er det mange tanker som strøm­mer gjen­nom hodet ditt. “Kom­mer jeg til å få kon­takt med noen?”, “pass­er jeg inn på folke­høgskole?”, “er dette egentlig noe jeg vil?”. Alle disse tankene strøm­mer i hvert fall gjen­nom mitt.

Dagen jeg ankom Bøm­lo Folke­høgskule var jeg skikke­lig nervøs. Jeg skulle starte på et år borte fra hjem­byen og det trygge miljøet jeg hadde der, og starte på noe helt nytt, på et helt nytt sted, med helt nye men­nesker. Alt var nytt. Men det skulle vise seg at det ikke var noe å være nervøs for i det hele tatt.

Det man glem­mer når man starter på et slikt år, er at det er titalls andre som har akku­rat de samme tankene i hodet, og det bidrar til at det er enklere enn noen gang å få kon­takt med folk. Alle var kjem­pe­pos­i­tive og like gira som meg på å starte på det beste året i livet sitt. Både lærere og ansat­te på skolen har som mål fra dag en at de skal gjøre dette året så bra som bare mulig for oss.

Man skaper et nettverk og miljø fra første skoledag på Bøm­lo Folke­høgskule, og man ender opp med å grue seg til å reise hjem på ferie — noe man kan­skje ikke har kjent på før. Og før man aner det har man kom­met til novem­ber, da vi reis­er på lin­je­tur til Sør- Afri­ka. En tur man vil huske resten av livet sitt. Det er en reise der man får oppleve ting man aldri ellers ville fått oppleve, og man får ekstremt masse inntrykk fra en annen kul­tur enn den man er vant til. Vi fikk oppleve alt fra ekstrem­sport som strikkhopp, raft­ing og klippe­hopp, til å van­dre gjen­nom Cape Town, dra til Robben Island for å se hvor Nel­son Man­dela var fengslet, og besøke barn i Town­ships som ble til under apartheid. Sist­nevnte sam­let vi også inn penger til, slik at de fikk bygget en barne­hage nærme der de bor.

Etter turen sit­ter man igjen med så utrolig mye, og man har fremde­les utrolig mye å glede seg til resten av skoleåret. Det er et utrolig vari­ert skoleår med alt fra kajakkpadling til skogs­tur­er, kla­tring og bre­van­dring samt flotte telt­tur­er i storslått natur. Året på Bøm­lo ville jeg aldri vært foruten, og det vil ikke du heller!

Søk på Friluft­sliv på Bøm­lo Folke­høgskule! Du kom­mer ikke til å angre!

Med vennlig hilsen Bendik Espenes

Elev skoleåret 2013/2014

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs