Endelig fikk vi kenyansk besøk av George og Kage!

I går kl. 14.15 ble afrikaklassen overrasket av to fantastiske, langveisfarende menn

I går kl. 14.15 ble afrikak­lassen over­ras­ket av to fan­tastiske, langve­is­farende menn. Skuf­felsen ble stor i mars da vi fikk beskje­den om at George og Kage ikke kunne komme likevel.

Denne gan­gen val­gte Gina og Kjetil å holde det hem­melig. Klassen fikk frem mange følelser da George og Kage kom løpende inn i klasserom­met. Aldri har gle­den vært så stor! Mange min­ner fra afrika­turen i novem­ber ble vekket. De var slitne etter en lang fly­reise, det var spe­sielt for George siden det var hans første fly­tur. I løpet av dagen fikk de smakt på trøn­der­sodd, besøkt bryg­ga og sjøhuset, og vært med på temakveld. Gårs­da­gens trøn­derkveld gjorde inntrykk.

Kon­trastene er nok størst for George som ikke har vært uten­for Øst-Afri­ka. Mye av det vi tar som en selvfølge er langt ifra deres virke­lighet. Kage som allerede har reist litt med Green Belt Move­ment er veldig opp­tatt av norsk kul­tur, og vil lære så mye som mulig. Noe av det første som slo dem var at naturen var veldig annerledes, sko­gen hadde omtrent bare ett tres­lag, det var mye stein og berg, og sjøen var kald.

I dag får de oppleve bowl­ing med noen av elevene. Senere i uken håper vi å få vist dem fjell og snø. De har aldri sett snø før, så det kan bli en enestående opplevelse.

Vi gled­er oss veldig til en uke med George og Kage.

Hilsen Kristin og Amalie

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs