Presentasjon linjelærar kjetil

Eg er frå Stord og har fire barn.

Av utdanning har eg historie, sosialantropologi, sosial psykologi og religionsvitenskap frå universitetet i Bergen.

Eg har vore lærar ved Bømlo Folkehøgskule sidan 2006. Tidligare arbeidde eg fleire år som lærarvikar på Bømlo og Stord.

Eg har hatt ansvar for linjeturen til Afrika sidan hausten 2006. I tillegg har eg også vore reiseleiar for skuleturen til Kina i fleire år.

Mitt hovudmål for deg som elev på Bømlo FHS, er at når skuleåret er slutt, så reiser du i frå oss med eit lass av gode opplevingar. Desse opplevingane skal vere ei fin blanding av faglege og sosiale opplevingar.

Det er viktig for meg at du får kjennskap til det Afrika som eg kjenner, og som er noko anna enn det Afrika me får presentert gjennom media. Det er viktig for meg at du får minner frå det sosiale livet på skulen og frå reisene, og at du kjenner på deg sjølv at dette året, det gjorde noko positivt med deg.

hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs