Praktisk info

ALDERSGRENSE

Ved Bømlo FHS har vi 18-års aldersgrense. Det vil si at du må fylle 18 år i løpet av høsten. Gjennomsnittsalderen er på vel 19 år.

Regler for livet på skolen

Et godt samliv krever regler. De to viktigste er:

  • Skolen skal være fri for rusmiddel
  • All undervisning og fellesaktiviteter er obligatorisk.

Kostnader

For å bekrefte at du tar i mot tilbud om skoleplass, betaler du kr 2 000 i innmeldingspenger. Oppholdsutgifter for skoleåret 2018/2019 er kr 70 000 for stort dobbeltrom og kr 65 000 for lite dobbeltrom. For enkeltrom er prisen kr 75 000. Oppholdsutgiftene blir betalt i 10 terminer, og du betaler således kr 7 500 i terminen for enkeltrom. Du får tilbud om avtalegiro for denne betalingen.

I begynnelsen av august betaler du kr 10 000 for fellesturer, kopiering osv.

Elever som slutter i skoleåret må betale for seks uker etter at de har sluttet.

Forsikringer

Bømlo Folkehøgskule har tegnet ulykkesforsikring for elevene.

I følge Folketrygdlovens §13.10 er elevene dekket ved yrkesskade. Dette gjelder norske statsborgere som er medlemmer av Norsk Folketrygd.

Reiseforsikring må elevene skaffe selv (de fleste er dekket av foreldrene sine forsikringer).

Skoletur

Skoleturen til Kina koster ca. kr 18 000.

Det vil bli alternativt opplegg for de som ikke ønsker å være med på Kinaturen.

DE ULIKE LINJETURENE VIL KOSTE

Er du elev ved Fokus Afrika eller Fokus Latin-Amerika vi turen koste koste ca. 30 000. Friluftsliv sin tur til Sør-Afrika koster ca. kr 25 000. Down under sin tur til Australia vil koste ca. kr 36 000.

I tillegg kommer kostnader for vaksiner og lignende. Les mer om hvilke vaksiner du trenger og få et innblikk i hva de kan koste.

Food for thought sin tur til India ca. kr 20 000. Turen til California for Digital Workshop kommer på ca. 25 000.

Alle priser inkluderer reise, overnatting og de aller fleste måltider.

Vi tar forbehold om endring av priser som følge av valutakurser, fly- og transporttariffer, samt uforutsette skatter og avgifter som vi ikke selv råder over.

LÅN OG STIPEND

Alle elever kan søke stipend og eventuelt lån i Statens lånekasse for utdanning.

Alt du får i lån og stipend står som lån inntil du har fullført skoleåret. Omgjøring til stipend gjøres etter skatteoppgjøret, det vil si november ett år etter skoleslutt. Du kan også ha rett på reisestipend. Beløpet fra Lånekassen vil bli utbetalt månedlig med et større beløp i begynnelsen av hvert semester.

Enkelte LO-forbund gir stipend til barn av medlemmer. Skolen sender søknad til de forskjellige forbundene etter skolestart.

DIETTER

Dersom du har spesielle behov når det gjelder mat, kan det komme ekstra kostnader til. Dette gjelder spesielt de som har grunnstønad for fordyret kosthold.

PAKKELISTER

Her er ei generell pakkeliste med oversikt over hva du bør ta med deg når du kommer til skolen. Før du reiser til Hovden er det lurt å kikke på denne lista.

Det ligger pakkelister for de ulike linjene under hver linje.