Kontakt

Magne Grøneng Flokenes

Magne Grøneng Flokenes

Rektor

Elise Skjenald

Elise Skjenald

Kontorleiar

Bjørg Larsen Hope

Bjørg Larsen Hope

Sekretær

Kjetil Berger Falk

Kjetil Berger Falk

Lærar Fokus Afrika og valfag

Åse Birkeland Nesdal

Åse Birkeland Nesdal

Lærar Fokus Latin-Amerika og valfag

Eva Lilleås Engevik

Eva Lilleås Engevik

Lærar Food for thought og valfag

Øyvind Rolfsnes-Flock

Øyvind Rolfsnes-Flock

Lærar Friluftsliv Sør-Afrika og valfag

Heid R. Reinsnos

Heid R. Reinsnos

Lærar Down Under og valfag

Bjørg Engelsen Hus

Bjørg Engelsen Hus

Lærar Digital Workshop og valfag

Sina Mari Espe

Sina Mari Espe

Miljøarbeidar

Herman T. Johansen

Herman T. Johansen

Miljøarbeidar

Wenche Thorsen

Wenche Thorsen

Husmor og internatleiar

Irene Dybsland

Irene Dybsland

Kokk og kjøkkenleiar

Solveig Geitung

Solveig Geitung

Internatassistent

Elisabeth Simonsen

Elisabeth Simonsen

Internatassistent

Anne Martha Hope

Anne Martha Hope

Kokk og reinhaldar

Kristina E. Alfsvåg

Kristina E. Alfsvåg

Kokk

Liv Bjørnevik

Liv Bjørnevik

Reinhaldar

Kurt A. Våge

Kurt A. Våge

Vaktmeister II

Randi Våge

Randi Våge

Internatassistent

Arild Selle

Arild Selle

Vaktmeister I

Frode Waage

Frode Waage

Vaktmesterassistent

Øyvind Marsteen

Øyvind Marsteen

"Helsebror", frå den komm. helsetenesta

926 66 868